Bakalaurs

PROCESA GRĀMATA – MANA ILUSTRĀCIJU STILA ATTĪSTĪŠANA

Procesa grāmata, kas iedvesmo un palīdz atrast manu unikālo ilustratora stilu un balsi. Mērķis ir procesa un eksperimenta veidā pilnveidot un turpināt manas ilustratora spējas, mācoties no teorijas un praksē iegūtā.

Pamat­informācija

Autors

Līva Firleja

Darba vadītājs

Eva Abduļina

Iesniegt projektu