Studiju process

Produktu dizaina studiju process

1. Darba nosaukums: “Prieka skelets”
Darba vadītājs: asoc. prof. Kirils Panteļējevs
Tehnika: 3d prints

Bērnības prieks par atrastu pazudušo rotaļlietu simbolizēts kā skelets, arheoloģiskā izrakumā. 

2. Darba nosaukums: “Tibia”
Darba vadītāja: asoc. prof. Gita Straustiņa
Tehnika: Animācija

Ikdienas priekšmetam - lampai, piešķirta daudz organiskāka un dabiskāka forma. Lai to parādītu tā ir animēta. 

Pamat­informācija

Iesniegt projektu