Maģistrs

Projekts "366 PIESPRAUDES"

“366 brooches” – pēc pašiniciatīvas radīts projekts jeb izaicinājums, kura rezultātā katra 2020.gada diena ir ieguvusi sev piespraudi. Šim izaicinājumam bija trīs noteikumi – ir jātop kopumā 366 piespraudēm, katrai piespraudei ir jābūt 25x25mm kvadrāta formā, un tai ir jābūt valkājamai. Viss pārējais bija atkarīgs tikai no manas spējas “domāt ārpus robežām”. Šas nav stāsts tikai par skaistām rotām un unikālām piespraudēm, tas ir stāsts par pašdisciplīnu, laika plānošanu, motivāciju, radošuma robežu paplašināšanu, kā arī jaunu tehnisku risinājumu un materiālu meklēšanu. Izaicinājuma "366 brooches" laikā es nonācu pie secinājuma, ka tāda Mūza nemaz nepastāv. Visu nosaka apzināts un sistematizēts radīšanas process. Jo vairāk tu domā, pēti, meklē, jo vairāk tu spēj radīt, atklāt, ieraudzīt. Kad es uzsāku šo projektu, es nenojautu, ka tas izvērtīsies par interesantāko un vērtīgāko piedzīvojumu manā radošā cilvēka dzīvē!

Pamat­informācija

Autors

Una Mikuda

Iesniegt projektu