Bakalaurs

Telpa vieno. Telpa veido. Telpa šķir. Telpa šķiro.

Piecu instalāciju stāsts ir par iekļaujošas vides nozīmīgumu publiskajā telpā. Šis stāsts tiek veidots no to cilvēku puses, kas ik dienas saskaras ar kādu no telpas radītiem diskriminējošiem, fiziski un emocionāli traucējošiem apstākļiem. Katra instalācija reprezentē vienu telpas problemātiku. 
Instalācijas veidotas telpiski provokatīvā valodā ar mērķi pievērst skatītāja uzmanību, likt uz brīdi apstāties un padomāt, iejusties cita cilvēka kurpēs un ilgtermiņā vairot empātiju pret dažādām sabiedrības grupām.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Ieva Lāce-Lukševica

Iesniegt projektu