Bakalaurs

PUBLIKĀCIJA “FREEDOME – A NATURALLY LIMITED PERCEPTION OF WHAT THE NATURE OF FREEDOM IS”

Pašpalīdzības grāmata “freedome” par brīvības būtību sniedz sabiedrībai nozīmīgas atbildes uz jautājumu “kā domāt, ja brīvās gribas nav?”, saturiski pamatojoties uz Roberta Sapoļska grāmatu “Determined. Life Without Free Will” un pieaudzējot klāt abstrakti-organisku iracionāli-poētisku tipografiku. Ilustrāciju radīšanas procesā es meditatīvi atbrīvojos no traucējošiem pārdzīvojumiem, neapzināti rastiem no sabiedrībā izplatītākā uzskata par to, ka brīvā griba eksistē.

Pamat­informācija

Iesniegt projektu