Bakalaurs

Publikācija ''Reivs''

Ieskats Latvijas reiva scēnā. Pagātnes, tagadnes un nākotnes apvienojums. Oriģinālas intervijas ar reiva apmeklētājiem, pirms un pēc lockdown Latvijā 2021. gadā. Reivotāju un manas pieredzes ir tas, kas visvairāk iedvesmoja šīs grāmatas vizuālās valodas meklējumu. Reivam nav kārtība, katra pieredze ir unikāla, un to es attēloju publikācijā. Virsrakstu teksti, un citi teksti tika veidoti programmā Touchdesigner, kā arī tajā tika pārveidoti attēli, lai vairāk lasītājs sajustu ''reivu'' šajā publikācijā. Grāmatā izmantoti oriģināli attēli no nesen aizvērtā naktskluba ''Serviss''.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Daniel Melse

Iesniegt projektu