Bakalaurs

RED DOT RIGA

Šis vides objekts sastāv no Arduino mikrokontroliera kustības sensoriem. Izvēlētā vide projektam – pamestas vietas Latvijā, Rīgā. Veidoju 4 kustību sensoru moduļus, kurus paslēpju pamestās vietās un ievācu datus nedēļas garumā. Iegūtos datus apstrādāju 3D programmatūrā, veidoju vizualizācijas un kopā ar datiem publicēju to Instagram kontā red.dot.riga. Pēc tam izstrādāju sarkanus apļus un novietoju tos vietās, kur tika paslēpti kustības sensori. Uz katra apļa izveidots QR kods, kur var apskatīt visu informāciju un konkrētā pētījuma datus, kas nav redzami ekspozīcijā. Ekspozīcijā atdarinu pamestas vietas sajūtu un izmantoju materiālus, ko ieguvu no pamestajām vietām, kur tika veikti pētījumi.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Martins Vizbulis

Diplomdarbs apskatāms laikā no 14. līdz 20. jūnijam, visās dienās no plkst. 13:00 līdz 19:00, iepriekš piesakoties uz e-pastu apzina.papildinats@gmail.com

Iesniegt projektu