Bakalaurs

REĢENERĀCIJA

Diplomdarba kolekcijas koncepcija vēsta par dabas pozitīvo ietekmi uz cilvēka  veselību, par reģenerācijas procesiem dabā, tās dzīvotgribu un spēju atkopties pēc postošiem ugunsgrēkiem. Mākslinieciski tehniskajos risinājumos tiek interpretēta dabas mijiedarbība ar cilvēku.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Agnese Narņicka

Iesniegt projektu