Maģistrs

restinpeas

Kolekcija bezkaunīgām ofisa princesēm, princesēm uz zirņa. Kas ir zirnis, ko princeses jūt cauri pēļu kaudzei? Nepareizība vai tieši otrādi – klasiskās etiķetes diktētās normas?

Pamat­informācija

UNA PŪPOLA

DARBA VADĪTĀJS – Santa Zariņa