Bakalaurs

"Riga Locals” – vietējo ārvalstnieku pieredzes stāstu interaktīvs arhīvs

“Riga Locals” ir interaktīvs stāstu arhīvs, kas radīts sadarbojoties ar Rīgā dzīvojošajiem ārvalstniekiem. Tas sniedz lietotājam iespēju izprast un iepazīties ar šo vietējo iedzīvotāju pieredzi caur personīgiem stāstiem un uz tiem balstītām datu vizualizācijām. Projekta mērķis ir veicināt iekļaujošu un atvērtu sabiedrību, rosināt to uz publisku diskusiju par integrācijas jautājumiem.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Daniel Melse

Iesniegt projektu