Bakalaurs

Rotu kolekcija "Fontā"

Rotaslietu kolekcija

 

Apvienojot divas nemainīgas aktualitātes - burtveidolu un titānu - ir iegūta eleganta un klasiska rotu koncepcija, kas pauž spēcīgu attieksmi lietišķām situācijām.
Darba mērķis, darbā risinātās mākslinieciskās vai pētnieciskās problēmas, radot spēcīgu vizuāli konceptuālu rotu kolekciju.

 


Materiāli: Titāns, 3D Datoru ģenerēti attēli, Video
Darba izmēri: ~ 10x10x5mm x6 (Titānā)

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Maija Rozenfelde

Iesniegt projektu