Maģistrs

Rotu kolekcija "LĪDZ KAULAM"

Rotu kolekcija “Līdz kaulam” akcentētē satura atklāsmi, nemazinot rotu dekoratīvās vērtības. Šai procesā iesaistīta simbolu sistēma, krāsu izvēle un izmantoto materiālu pamatota atlase. Šo visu darbību mērķis ir raksturot, akcentēt būtiskas vispārcilvēciskas vērtības (mīlestību, uzupurēšanos, līdzjūtību). Jēdziena “mīlestība” aktīvākai atklāšanai lietotas atsauces uz konkrētiem literāriem avotiem – O.Vailda darbiem “Lakstīgala un roze” un “Zvejnieks un viņa dvēsele”.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Juris Gagainis

Iesniegt projektu