Bakalaurs

Rumpīts Pumpīts

“Rumpīts Pumpīts” ir skaidrojošs un izglītojošs rīks bērniem par ķermeņa  iekšējiem orgāniem ķiruģisku manipulāciju vai transplantācijas gadījumā, tas  veicina izpratni par orgānu atrašanās vietām, to izskatu un funkciju. Produkts  lietojams ārstniecības un izglītības iestādēs, kā arī mājas apstākļos.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Barbara Ābele

Iesniegt projektu