Maģistrs

SAIKŅOTI TAPT: IESAISTOŠAS METODES EKOCENTRISKĀM PĀRMAIŅĀM

Mēs dzīvojam ekoloģiskā tīklojumā ar cilvēkcentrētu apsēstību. To apzinoties, rodas jautājums – kā radošas prakses var attīstīt jaunas pieejas cilvēku un dabas mijiedarbībai? Maģistra darbā “Saikņoti tapt” tiek rasti veidi, kā aktualizēt ekokritiskas idejas ar radošām un līdzdalīgām iesaistes formām. Darbs tapis, izstrādājot un vadot darbnīcas, pētniecisko daļu papildina iesaiste dažādās publiskās norisēs – vasaras skolā “becomingTAIGA” Polijā, LMDA simpozijā “(Building) New Perspectives” Latvijā, konferencē “Biotoopia” Igaunijā, darbnīcu sērijā “Critical Engagement” Nīderlandē u.c.. Darbnīcas formātā autore tiecas rast prakses, caur kurām kopīgi pārskatīt ikdienas rīcību, uzskatus, valodu un veidot ekocentriskus stāstus. Radoša mijiedarbība paver iespēju daudzveidīgiem skatījumiem, ar kuru palīdzību aktualizēt ekocentrisku pārmaiņu nepieciešamību.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Barbara Ābele

Iesniegt projektu