Bakalaurs

Skatītājs

Instalācija “Žāvētājs” aicina skatītāju paraudzīties uz ierasto vidi un ierasto kārtību no neierasta skatpunkta. Saskatīt neparasto un, pielietojot jauniegūto pieredzi, pārskatīt savus rutīnas ieradumus, pievēršot uzmanību lietām un objektiem apkārtējā vidē.

Instalāciju veido trīs elementi: Mežciemā atrasta objekta kopija (atspoguļo pagātni), Mežciema apkaimes lielformāta fotogrāfija (atspoguļo tagadni) un šķietami neievērojams objekta silueta zīmējums uz sienas (atspoguļo nākotni). Visi trīs instalācijas elementi novietoti uz iedomātas ass, kuru varētu pamanīt uzmanīgs vērotājs. Kas šajā instalācijā un ārpus tās tiks pamanīts, kam veltīt uzmanību – atkarīgs no skatītāja.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Līga Marcinkeviča

Diplomdarbs apskatāms laikā no 14. līdz 20. jūnijam, visās dienās no plkst. 13:00 līdz 19:00, iepriekš piesakoties uz e-pastu apzina.papildinats@gmail.com

Iesniegt projektu