Bakalaurs

Šķīvis bērna ēšanas paradumu uzlabošanai "Bubble"

Šķīvis “Bubble” ir interaktīvs, ēšanas paradumus uzlabojošs produkts bērniem  vecuma grupā no 1,5 līdz 4 gadiem. Produkts maina bērna pieredzi ēšanas laikā, process kļūst patīkamāks un piesaista bērna uzmanību. “Bubble” var palīdzēt novērst ēšanas traucējumus.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Ilze Kundziņa

Iesniegt projektu