Bakalaurs

Spēle zīmju valodas apguvei "Burto Bingo"

Burto bingo ir zīmju valodas apgūšanas rīks, kas paredzēts dzirdīgiem cilvēkiem.  Produktam ir divas daļas - mājaslapa un izstrādāta spēle, kas papildina mācību procesu, lai stiprinātu zīmju valodas zināšanas.

Sadaļā Mācies spēlētājam ar surdotulku iespējams individuāli apgūt zīmju valodas alfabētu un zīmju valodas vārdus, kas ir sadalīti četrās tēmās - daba, dzīvnieki, ģimene un māja.

Sadaļā Spēlē dalībnieki var iepazīties ar spēles noteikumiem, izvēlēties alfabētu vai kādu no tēmām, kur pieejamās spēļu kārtis iespējams izdrukāt vai pasūtīt gatavā formātā komplektā ar spēles kauliņiem.

Pamat­informācija

Autors

Evija Štelpa

Darba vadītājs

Ilze Kundziņa

Iesniegt projektu