Bakalaurs

STARPTELPA. VADLĪNIJAS DZĪVOJAMO ĒKU KĀPŅU TELPU LABIEKĀRTOŠANAI

Starptelpa. Vadlīnijas dzīvojamo ēku kāpņu telpu labiekārtošanai. Darba galvenais fokuss vērsts uz dizaina procesu. Darbs ir balstīts uz kāpņu telpu kultūras izpēti un eksperimentēšanu telpā, tas ir par parastu detaļu apvienošanu, lai lietotājs apzinātos dizaina izstrādes procesu. Komunikācija ar lietotāju un komunikācija ar telpu. Projektā izstrādāju vadlīnijas dzīvojamo ēku kāpņu telpu labiekārtošanai, tās pamatojot ar diviem dažādiem kāpņu telpu risinājumiem. Parādot, ka vienu principu, variējot un pielāgojot vajadzībām, iespējams pielietot dažādās kāpņu telpās.

 

Pamat­informācija

Autors

Agate Hinca

Darba vadītājs

Marija Katrīna Dambe

Iesniegt projektu