Maģistrs

Tava pašapziņa

Ekspozīcija skolā “Tava pašapziņa” ir sarunu veicinošs process, lai aktualizētu pašapziņas problēmu pusaudžiem, sniedz izpratni par pašapziņu kā pozitīvu un negatīvu pašsarunu, palīdz apzināt pusaudžu pašapziņas stāvokli un izprast situācijas, kad ir nepieciešama palīdzība, kā arī sniedz skolai informāciju tālākai analīzei par tēmām, kuras ir jāpārrunā ar skolēniem.

Pamat­informācija

Autors

Lauma Reitere

Darba vadītājs

Ingūna Elere

Iesniegt projektu