Bakalaurs

Tvert pagaršošanu

Šīs kolekcijas mērķis ir apzināties plūsmas – no ķermeņa uz ķermeni, no prāta  uz prātu – stagnācijas cēloņus. Pēc iespējas vairāk neapstādināmas plūsmas caur  savstarpēju “pagaršošanu”. Virzība tālāk no konkrēta laika vai stila definēšanas vai  tā piesaistīšanas kolekcijai. Izkūstoši un paliekoši.

Pamat­informācija

Autors

Adele Norvele

Darba vadītājs

Santa Zariņa

2020.

Iesniegt projektu