Bakalaurs

"Vielu maiņa" - Apkaimes centra ģenerēšana ar līdzdalības un telpas dizaina metodēm

Projekta pamatmērķis ir Čiekurkalna apkārtnes dažādo iedzīvotāju un sociālo slāņu vienotības saliedēšana un līdzdarbošanās veidošana ar ēdiena patēriņā veidotu kultūrtelpas izveidi, kas ir balstīta aprites ekonomikas un ilgtspējības konceptos. 

Pamat­informācija

Autors

Ieva Freimane

Darba vadītājs

Manten Devriendt

Iesniegt projektu