Maģistrs

with:outlier

Šis laiks vedinājis pārdomāt attieksmes pozīcijas. Centrālais tēls ir pilsētniece duālā stāvoklī – reizē vērotāja un novērotā. Darba mērķis ir radoši sapludināt sajūtu mijiedarbību un saziņas nozīmīgumu un atspoguļot to caur ilgtspējas principu risinājumiem.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Māra Binde

Iesniegt projektu