Maģistrs

Žests

Kā bērns, vēl neprazdams runāt, spētu veidot ar vecākiem saprotamu  komunikāciju? Tiek piedāvāts risinājums vecāku komunikācijai ar žestu palīdzību zīmju valodā. ŽESTS ir aplikācija no kuras mācās vecāki. Iesaistot vecāku nopietnu  līdzdalību, jaunas savstarpējās valodas atrašanā starp sevi un bērnu.

Pamat­informācija

Autors

Madara Salma

Darba vadītājs

Ilze Kundziņa

Iesniegt projektu