Maģistrs

CEĻA MEKLĒŠANA UN VIETRADE LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS “ĒKA 2” DAĻĀ

Funkcionāla, ilgtspējīga un iekļaujoša navigācijas dizaina sistēmas priekšlikuma izstrāde Lavijas Mākslas akadēmijas galvenajai ēkai, kas nākotnē būtu ērti adaptējama un ieviešama arī pārējās akadēmijai piederošajās ēkās, tā novēršot pārpratumus, kas rodas ceļa meklēšanas procesā esošajā situācijā. Maģistra darba ietvaros, pamatojoties uz ceļa meklēšanas izpēti un norāžu testēšanu konkrētajā vidē 7 mēnešu garumā, izstrādāts navigācijas dizaina sistēmas priekšlikums, kas vienlaikus risina arī vietrades aspektu – vēsta vietas stāstus, kā arī veicina vides lietotāju aktīvu iesaisti vietas stāstu turpināšanā.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Ingūna Elere

Iesniegt projektu