Bakalaurs

EMORI - Mobilā lietotne kā emociju regulāciju rīks, mentālās veselības uzlabošanai

Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Ventspils Augstskolu un Latvijas Mākslas akadēmiju tika izveidots pašpalīdzības rīks EMORI. Emociju regulācijas prasmes ir saistītas ar psihisko veselību, kas ir labklājības stāvoklis, kurā cilvēks realizē savas spējas – tiek galā ar stresu, strādā produktīvi un sniedz ieguldījumu sabiedrībā. Vājas emociju regulācijas prasmes pasliktina arī psihiskās palīdzības sniedzēju nepieejamība, kā arī finansiāli, teritoriāli un sociāli apstākļi, tostarp COVID-19, karš un citi notikumi. Pasaulē vērojams mobilo lietotņu aktualitātes un efektivitātes pieaugums psihiskās veselības uzlabošanā. EMORI ļauj lietotājam izvērtēt savas emociju regulācijas prasmes, saņemt rezultātus, pildīt praktiskus uzdevumus ar mākslā balstītām metodēm, attīstot prasmi emocijas izturēt, pieņemt vai apvaldīt. Ik dienas izmantojot garastāvokļa novērotāju, ir iespējams mācīties emocijas atpazīt un nosaukt vārdā. Vienlaicīgi lietotne ir pētniecības platforma, kas ļauj iegūt un analizēt datus par Latvijas iedzīvotāju emociju regulācijas prasmēm.

Lietotne paredzēta Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas iesaistīties savas garīgās veselības uzlabošanā un ir viedierīču lietotāji.

Iesniegt projektu