Maģistrs

ETIĶEŠU ARHEOLOĢIJA

Kolekcija ir šūta no ziedotiem audumu atgriezumiem un apģērbiem, kuri gan iegādāti lietotu preču veikalos, gan arī atlasīti no AJ Power Recycling pārstrādei nodotā tekstila. Uzmanība tika pievērsta arī tam, lai atlasītie materiāli būtu kvalitatīvi, bet ar kādu defektu un tādējādi nederīgi lietošanai to oriģinālajā veidolā. Veicot diplomdarba tēmas izpēti, es intervēju industrijas pārstāvjus, meklējot sadarbības partnerus, un visi līdz šim uzrunātie ir piekrituši sadarboties.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Agnese Narņicka

Iesniegt projektu