Bakalaurs

GEN_E

GenZ jeb paaudžu pētnieku dēvētā Z paaudze uzauga digitālo tehnoloģiju attīstību laikmetā. Tehnoloģijas būtiski ietekmēja šīs paaudzes izpratni par apkārtējo fizisko vidi. Z paaudzei, salīdzinot ar citām paaudzēm, ir dziļāka saikne ar ekrāntehnoloģijām, īpaši to izmantošanas eskeipisma* nolūku dēļ.

Instalācijā tiek attēlota paaudzes nespēja pilnvērtīgi iekļauties fiziskajā vidē, meklējot eskeipismu virtuālajā vidē un veidojot divas atsevišķas dzīves abās vidēs. Attēlotas arī autora pirmās atmiņas par ekrāntehnoloģijām un to paliekošo ietekmi uz fiziskās pasaules uztveri.

*Eskeipisms – tieksme meklēt atvieglojumu un uzmanības novēršanu no nepatīkamas realitātes.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Martins Vizbulis

Diplomdarbs apskatāms laikā no 14. līdz 20. jūnijam, visās dienās no plkst. 13:00 līdz 19:00, iepriekš piesakoties uz e-pastu apzina.papildinats@gmail.com

Iesniegt projektu