Studiju process

IESŪNOJIS

Kolekcijas ideja / iedvesma radusies no personīgās nepatikas pret rutīnu kā pārāk lielu vispārējo paredzamību, kas šķiet vienmuļa. Tāpēc kolekcijas izstrādē tika izmantoti arī lietoti materiāli – džemperi, kas darba procesu padarīja neparedzamu. Nebija skaidrības, vai sagādāto džemperu skaits būs pietiekams, lai sašūtu plānotos tērpus, kā arī džemperu atlase vēlamajās krāsās bija laikietilpīgs process, kas noveda pie nepieciešamības tos krāsot. Daļa džemperu kolekcijā ir krāsoti vairākas reizes, līdz tika iegūts vēlamais tonis. 

Tieši gala rezultāta neparedzamība un nelielās bailes, kas pavadīja darba procesu, radīja azartu veltīt neskaitāmas stundas idejas realizācijā. Pazuda laika izjūta un rutīna izgaisa.

Pamat­informācija

Iesniegt projektu