Studiju process

KIRMIZI

Kolekcija KIRMIZI ir mans atklājums un reizē arī ceļojums. Pētot sava uzvārdu izcelsmi, nonācu līdz turku vārdam kirmizi, kas tulkojumā no turku valodas nozīmē sarkans. Otra saikne ar vecvectēvu ir viņa simtgadīgais klasiskais angļu mētelis. Šīs divas dāvanas kalpoja par kolekcijas pamatu un reizē arī par neparedzamu piedzīvojumu. Un es tajā atradu ko atrodamu!
Vecvectēva mētelis ir visas kolekcijas atslēga. To rūpīgi izārdot, atklāju senāk izmatotas apģērbu detaļas, kas kalpoja par iedvesmu tērpu kolekcijā izmantot ilgtspējības ideju. Mētelim tiek piešķirta durvju loma, kuras atverot vai atslēdzot, ir iespējams atklāt ko jaunu, vai varbūt tikai nākošās durvis? Sarkanās krāsas loma ir būt neparedzamai un jaunu piedzīvojumu meklējošai - netiek pirkts neviens jauns audums, bet meklēti risinājumi no pieejamā. Mijiedarbībā ar tradicionāli radītiem tērpiem, kolekcijā ietveru šīs divas dāvanas, kas dod man iespēju piedzīvot, atklāt un atstāt ko atrodamu.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Artis Štamgūts

Iesniegt projektu