Bakalaurs

‘KNIBINI’ – TAKTILI MIERINOŠAIS PANELIS

Savā bakalaura projektā es risinu ikdienišķa stresa problēmu ar taktilu risinājumu. Stress prātā izpaužas kā juceklis, neļaujot cilvēkam pilnvērtīgi funkcionēt. Pētījumi pierāda, ka pieskāriens mazina stresu, kas virza manu ideju: teksturēti paneļi ar kustīgiem plastmasas cilindriem. Lietotāji var iegremdēties tekstūrā, uz brīdi atslēdzoties no stresa. Uzsvars ir likts uz eksperimentālo aspektu, kas pieļauj plašāku paneļu izvietošanu telpā, veicinot neaizmirstamu stresa mazināšanas pieredzi.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Sarmīte Poļakova

Iesniegt projektu