Bakalaurs

RAIŽPLĒSIS.LV PROTOTIPS PEDIATRIJAS PACIENTIEM

Mājaslapas raižplēsis.lv mērķis ir palīdzēt mazināt pediatrijas pacientu un viņu vecāku raizes, apmeklējot ārstniecības iestādes, ar uzmanības novēršanas tehnikām, bailīgāko procedūru izskaidrošanu un iespēju sagatavoties apmeklējumam jau mājas apstākļos.

Procesa gaitā konsultējāmies un intervējām nozares speciālistus, analogi zīmējām tehniskās skices, galvenā tēla iestrādnes, pogas, vārdzīmi utml., ko pēcāk attīstījām digitālā formātā, kā arī veicām lietotāju testus ar bērniem, vecākiem un nozares speciālistiem.

Pamat­informācija

Iesniegt projektu