Bakalaurs

Mantojums

Vai jums, sajūtot kādu aromātu, ir licies — tā smaržoja manā bērnībā pie vecvecākiem, laukos, mājās vai virtuves skapītī? 

Mans darbs ir tieši par sajūtām un atmiņām, kādas rada nejauši sastapts aromāts, kas atgriež mani bērnībā, laikā, kad biju maza un vadīju vasaras dienas pie vecvecākiem Saulkrastos. Sajaucoties kafijas aromātam ar tikko iekurinātas malkas krāsns smaržu, viegla jūras vēja nestam aļģu aromātam ar raugu pankūku smaržu, tabakas dūmiem ar darvoto koka mājas sienu smaržu, es atkal esmu maza, un, šķiet, ka vecmāmiņa sauc mani pie galda, kur vectēvs, pirkstus iepinis kafijas krūzē, kūpina pīpi. 

Man ir svarīgi apzināties to, kas, laikam ritot, izzūd. Ar savu darbu vēlos arī citiem pateikt, ka esam tikai tāpēc, ka kāds ir bijis pirms mums — mūsu ģimene!

Pamat­informācija

Autors

Aija Bormane

Darba vadītājs

Juris Krūmiņš

Diplomdarbs apskatāms laikā no 14. līdz 20. jūnijam, visās dienās no plkst. 13:00 līdz 19:00, iepriekš piesakoties uz e-pastu apzina.papildinats@gmail.com

Iesniegt projektu