Bakalaurs

MATERIĀLU STUDIJA

Materiāli, kombinācijas, izpēte un process…

Latvijas Mākslas akadēmijas Materiālu studija ietver sevī piecas funkcijas – materiālu bibliotēku, materiālu banku atkārtotai izmantošanai, darbnīcu, gaismas laboratoriju un showroom. Tā ir vieta, kur studenti var eksperimentēt ar materiālu paraugiem un testēt kombinācijas uz magnētiskas sienas, izpētīt tos dažādos apgaismojumos, apmeklēt lekcijas, paņemt atkārtotas izmantošanas materiālus maketiem, lai tos pēc tam izstādītu showroom.

Pamat­informācija

Iesniegt projektu