Maģistrs

Mikroaļģu izmantošana iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai

Darbā izstrādāts mikroaļģu fotobioreaktora tehniskais projekts un produkta pakalpojuma piedāvājums — informatīvs kopums iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai. Produktu paredzēts izvietot izglītības iestāžu mācību telpās.

Ierīce ir gaisa kvalitātes nozīmīguma vēstnesis jauniešiem, veidojot sabiedrībā paradumu domāt gan par iekštelpu gaisa kvalitāti, gan par inovatīviem veidiem, kā to nodrošināt ikdienā. Iekārtas darbības pamatprincips — mikroaļģes absorbē telpā esošo oglekļa dioksīdu un fotosintēzes procesā atbrīvo skābekli, kā rezultātā skābekļa koncentrācija vidē palielinās. Papildus tiek sniegts ieskats kauzalitātei starp mikroaļģu augšanas procesu un gaisa kvalitātes izmaiņām iekštelpās. Šāda iekārta būtu alternatīva mehāniskai telpas vēdināšanai, nodrošinot noteiktos optimālos iekštelpu gaisa robežlielumus, līdz ar to arī skolnieku un skolotāju produktivitāti un sniegumu.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Holgers Elers

Iesniegt projektu