Bakalaurs

Nostaļģija

"NOSTAĻĢIJA". 6 Tērpu komplektu kolekcija

Bakalaura darbs Darba nosaukums: Nostalģija Darba autore: Laura Valtere Darba vadītāja: Indra Komarova, docente Darbā analizēts: Nostalģijas nozīmes attīstība un nozīme cilvēku dzīvē līdz mūsdienām (jēdziena būtība, izcelsme un attīstība), kā arī autores personīgā nozīme šai tēmai savos darbos un ikdienā. Darba mērķis ir izstrādāt priekštatu par nostalģijas nozīmi un svarīgumu, katra cilvēka un savā dzīvē, atspoguļojot šo sajūtu ar modes tēlu palīdzību, lai rosinātu cilvēkus ieskatīties savos atspulgos un atmiņās, kas ir visskaistākais un svarīgākais kas ir. Izvirzītā mērķa sasniegšanai, autore apskatīs nostalģijas vēsturisko un tālāko attīstību un izpausmi mūsdienu sabiedrībā. Autore izstrādās kolekciju, kas atspoguļos dziļi personīgu skatījumu uz šo tēmu. Paredzamais rezultāts ir izstrādātie modes tēli, kas rosina skatītāju ieskatīties pašiem sevī, pozitīvi atskatoties uz pagātni un savām vismīļākajām un siltākajām atmiņām. Darba apjoms : 33 lpp., 7 attēli , 17. bibliogrāfiskie pielikumi, 2 pielikumi. Atslēgvārdi : nostalģija, atspulgs, visskaistākā pašreflekcija.

Pamat­informācija

Autors

Laura Valtere

Darba vadītājs

Indra Miklāva

Iesniegt projektu