Maģistrs

Paralēlā idille / Tārgales vēstniecība

Šis projekts tiecas pēc jaunu kultūrvietu atklāšanas, vienlaikus rosinot mākslinieciskās izpausmes un konkrētās vides attīstību.  

Tārgale, mākslinieces dzimtā puse, neparedzamu notikumu rezultātā nu jau kļuvusi par plaši pazīstamu Latvijas kultūras degpunktu. Vietā, kuras centrs joprojām rosās ap bijušo kolhozu, godā celtas savas kultūras iezīmes, savstarpējās vietējo iedzīvotāju attiecības un mazliet idilliskie dzīves uzskati. Līdz ar to nav pārsteiguma, ka Tārgale pasludināta par pasaules centru un Rīgā tiek atklāta Tārgales vēstniecība. 

Tārgales vēstniecība – informācijas birojs, vēstnieka kabinets, suvenīru veikals, paralēlās idilles sabiedrības, kultūras un teritorijas padziļināta iepazīšana.

Pamat­informācija

Autors

Linda Vilka

Darba vadītājs

Kristians Brekte

Diplomdarbs apskatāms laikā no 14. līdz 20. jūnijam, visās dienās no plkst. 13:00 līdz 19:00, iepriekš piesakoties uz e-pastu apzina.papildinats@gmail.com

Iesniegt projektu