Bakalaurs

SOCIĀLIE UN VIDES ASPEKTI PAMESTAS ĒKAS IEDZĪVINĀŠANĀ

Kā var lētāk atjaunot, nevis nojaukt? Mans diplomdarbs ir par procesu un pieejas/uzskatu maiņu. Par novārtā atstātu industriālo mantojumu, kuram ir potenciāls nākotnē. Es kā interjera dizainers plānoju un dokumentēju novārtā atstātas fabrikas revitalizēšanu. Darbā lietoju iedzīvināšanas stratēģiju, kas ir balstīta uz vajadzībām tuvā nākotnē, nevis dārgiem grandioziem projektiem. Pamestajā fabrikā ievietoju sociāla rakstura funkcijas, apdzīvojot tikai daļu no ēkas, paredzot attīstību nākotnē.

Pamat­informācija

Iesniegt projektu