Studiju process

Viskaļi

Videi draudzīgs un zemu izmaksu interjera atjaunošanas scenārijs FreeRiga ēkai Viskaļu ielā 36A. Projektēšanas uzdevums ietvēra prasību veidot koplietojamās zonas, respektējot laika gaitā jau izveidojušās struktūras un izmantojot vakantās telpas, pārpalikušos materiālus un mēbeles. Kā telpu var efektīvi lietot dažādi ēkas iemītnieki un kā tā var atbilst radošas kopienas mainīgajām vajadzībām? Veiktās izvēles tika secīgi izvērtētas ar dažādiem ilgtspējas rīkiem - LCA, ISO 20887, salīdzinot proporcijas izvēlētajiem jaunajiem, atkalizmantotajiem un pārstrādātajiem materiāliem u.c.

Iesniegt projektu